ÇORUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetici Olarak Yeniden Görevlendirileceklerden Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler İle MEBBİS Kayıtlarının Güncellenmesine İlişkin Duyuru

Yönetici Olarak Yeniden Görevlendirileceklerden Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler İle MEBBİS Kayıtlarının Güncellenmesine İlişkin Duyuru

YÖNETİCİ OLARAK YENİDEN GÖREVLENDİRİLECEKLERDEN BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER İLE MEBBİS KAYITLARININ GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

 

İlgi      :a) 21/06/2018 tarih ve 30455 sayılı Resmi Gazete´de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği.
           b)Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü´nün 10/04/2020 tarihli ve 6317709 sayılı yazısı ekindeki 2020 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi.

 

   1)  2020 yılı özel program ve proje uygulayan okullar hariç olmak üzere 16/04/2020 tarihli ve 6408187 sayılı yazımız ve Müdürlüğümüz web sitesinde duyurulan Yöneticilikte 4 ve 8 yıllık görev süresini tamamlayanlara ait listede isimleri yazılı yöneticilerin, 1 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla yeniden yöneticilik başvuruları değerlendirmeye alınacağından varsa MEBBİS kayıtlarına işlenmemiş olan (ödül, ceza, zorunlu hizmet işlemleri, diploma v.b)  her türlü belgelerini işletmeleri gerekmektedir.1 Mayıs 2020 tarihine kadar işlenmeyen her türlü belge Ek-1 Yönetici Değerlendirmelerinin hesabında işleme alınmayacaktır.

                Duyurumuzun ilgililere tebliğ edilmesi, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, ilgilerin mağduriyet yaşamamaları için gereken iş ve işlemlerin başvuru yapacak ilgililer, okul idarecileri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeki ilgili bölümlerce titizlikle yürütülmesini.

 

   2) İlgi (e) Genelge ve İlgi (b) yazı ekindeki  takvim gereği okul ve kurumlara yönetici olarak yeniden görevlendirileceklere ilişkin başvurular 27 Nisan-01Mayıs 2020 tarihleri arasında EK-1 Yönetici Değerlendirme Formu ile yapılacaktır. 

      Bakanlığımız ilgi (b) yazısı ile ülkemizde etkisini göstermekte olan Covid-19 salgınının neden olduğu solunum yolu hastalıklarından koruma ve kontrol önlemlerinin alınması için başvuruların elektronik ortamda alınması, istenilecek belgelerin MEBBİS veri tabanından elde edilmesi, gerekli görülmesi halinde e-posta yoluyla istenilmesi, ancak lüzum görülmesi halinde belgenin aslının talep edilmesi yoluyla oluşabilecek personel hareketliliğinin engellenmesinin sağlanması gerektiğini bildirmiştir.

       Bu nedenle İlimiz merkez ve ilçelerinde yeniden yöneticilik başvurusu yapacak olan adaylar başvurularını 27 Nisan-01Mayıs 2020 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacak ve Yönetici Değerlendirme Formu (başvuru formu)'nu imzalayarak asıllarını başvuru yapan yöneticinin özlük dosyalarına takacaklardır. Önceki yıllarda olduğu gibi öğrenim belgesi, hizmet belgesi, ödül ve cezaya ilişkin belgeler, askerliğe ilişkin belgeler MEBBİS veri tabanından alınacağından Müdürlüğümüze gönderilmeyecek, sadece gerekli görüldüğünde e-posta yoluyla istenecek, lüzum görülmesi halinde de belgenin aslı talep edilecektir.

Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi No 8 - 0 (364) 224 17 83 / 224 02 01

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.