ÇORUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yeniden Yönetici Görevlendirme Tercihlerine Esas Olmak Üzere 27/05/2020 Tarihi İtibarıyla Yöneticiliği Münhal Bulunan Okul ve Kurumların (Kesin) Listelerine İlişkin Duyuru

Yeniden Yönetici Görevlendirme Tercihlerine Esas Olmak Üzere 27/05/2020 Tarihi İtibarıyla Yöneticiliği Münhal Bulunan Okul ve Kurumların (Kesin) Listelerine İlişkin Duyuru

2020 YILI YENİDEN YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ ÇERÇEVESİNDE 08-12 HAZİRAN 2020 TARİHLERİ ARASINDA YÖNETİCİ ADAYLARININ TERCİHLERİNE ESAS OLMAK ÜZERE 27/05/2020 TARİHİ İTİBARIYLA YÖNETİCİLİĞİ MÜNHAL BULUNAN OKUL VE KURUMLARIN (KESİN) LİSTELERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

İlgi      :a) 21/06/2018 tarih ve 30455 sayılı Resmi Gazete´de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği.

            b)Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü´nün 10/04/2020 tarihli ve 6317709 sayılı yzısı ekindeki 2020 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi. 

            c)Komisyon kurulmasına ilişkin 13/04/2020 tarihli ve 6349117 sayılı onay.

            ç)Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü´nün 07/05/2020 tarihli ve 6808529  sayılı yazısı ve eki.

           d)Müdürlüğümüz Ortaöğretim Şubesinin 07/05/2020 tarihli ve 6824663 sayılıyazısı.

           e) Müdürlüğümüz Mesleki ve Teknik eğitim Şubesinin 08/05/2020 tarihli ve 6829625 sayılı yazısı ve açılma, kapanmalara ilişkin yazı ve onay ekleri.

           f)Müdürlüğümüz Din Öğretimi Şubesinin 08/05/2020 tarihli ve 6831542 sayılı  yazısı  ve açılma, kapanmalara ilişkin yazısı eki.                 

           g)Müdürlüğümüz Temel Eğitim Şubesinin 11/05/2020 tarihli ve 6883526 sayılı yazısı ve açılma, kapanmalara ilişkin yazısı ve 04/03/2020 tarihli ve 4777385 ile 17/03/2020 tarihli ve 5623975 sayılı                    Valilik Onayları ve ekleri.

 

     İlgi (a) Yönetmelik ve İlgi (b) yazı ekindeki  takvim kapsamında müdür ve müdür yardımcılıkları boş bulunan eğitim kurumları ile 4 ve/veya 8 yıllık görev süresini tamamlayan yöneticilerden boşalacak eğitim kurumları (özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları hariç) belirlenerek Bu kapsamda ilimizdeki eğitim kurumlarında yöneticiliği boş bulunanlar ile halen görev yapan müdür ve müdür yardımcılarından 19/06/2020 tarihi itibarıyla 4 ve/veya 8 yıllık görev sürelerini tamamlayan müdür kadrosunda 82 kurum, müdür yardımcılığı kadrosunda 82 kurumda 86 münhal kadrolar olarak Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde 21 Nisan 2020 tarihinde ilan edilmiş ve ayrıca 22/04/2020 tarihli ve 6539967 sayılı yazımız ile tüm okul ve kurumlar ile Müdürlüğümüz ilgili bölümlerine duyurulmuştur.

     Ancak 21/04/2020 tarihinden sonra yeni açılan kurumların normlarının açılması, mahkeme kararlarının uygulanması, istifa, emeklilik, okul kapanması, dönüştürülmesi v.b. durumlar nedeniyle 2019-2020 eğitim öğretim yılı sonu olan 19/06/2020 tarihi itibarıyla kapanması, dönüştürülmesi ve açılması muhtemel kurumlar ve emeklilik nedenlerinden dolayı yayımlanarak duyurulan münhal kurum yöneticiliklerine ait listelerde aşağıda yazılı değişiklikler meydana gelmiştir.

Bu nedenle 21/04/2020 tarihinde yayımlanan listelerde 27/05/2020 tarihi itibarıyla aşağıda yazılı değişiklikler yapılarak güncelleme yapılmıştır.

1) 21/04/2020 tarihinde yayımlanarak duyurulan müdürlüğü münhal kurumlar listemizin 4'üncü sırasındaki; İlimiz Alaca ilçesi (706212) Büyükdona Şehit Ercüment Köse Ortaokulu ilgi (g) yazı ekinde bulunan Valilik olurları ile öğrenci azlığı nedeniyle kapatılması Valilik onayına istinaden Bakanlığımıza teklif edildiğinden dolayı münhal kurumlar listesinden çıkarılmıştır.

2) 21/04/2020 tarihinde yayımlanarak duyurulan müdürlüğü münhal kurumlar listemizin 33'üncü sırasındaki; İlimiz Mecitözü (701572) Emirbağ Şehit Ünal Şentürk İlkokulu  Mecitözü ilçesi Elvançelebi İlkokulu Müdürü Ali KOCABAŞ'ın kendi okulunun kapatılması nedeniyle kendi isteği ile Emirbağ Şehit Ünal Şentürk İlkokuluna yöneticilikte kalan süresinin tamamlamak üzere müdür olarak görevlendirmesi yapıldığından münhal kurumlar listesinden çıkarılmıştır.

3) 21/04/2020 tarihinde yayımlanarak duyurulan müdürlüğü münhal kurumlar listemizin 34'üncü sırasındaki; İlimiz Mecitözü ilçesi (713215) Hisarkavak Ortaokulu ilgi (g) yazı ekinde bulunan Valilik olurları ile öğrenci azlığı nedeniyle kapatılması Valilik onayına istinaden Bakanlığımıza teklif edildiğinden dolayı münhal kurumlar listesinden çıkarılmıştır.

4) 21/04/2020 tarihinde yayımlanarak duyurulan müdürlüğü münhal kurumlar listemizin 72'nci sırasındaki; İlimiz Sungurlu ilçesi (714398) Alembeyli Ortaokulu ilgi (g) yazı ekinde bulunan Valilik olurları ile öğrenci azlığı nedeniyle kapatılması Valilik onayına istinaden Bakanlığımıza teklif edildiğinden dolayı münhal kurumlar  listesinden çıkarılmıştır.

5)    İlimiz Merkez (974992) Bekir Aksoy İlkokulu Müdürü Muhsin ŞEREMET'in yaş haddi nedeniyle 04/05/2020 tarihinde emekli olması sebebiyle münhal hale gelen okul müdürlüğünün,  yayımlanacak müdürlüğü münhal kurumlar güncel listesinin 36'ncı sırasına bu okul eklenmiştir.  .

6)   İlimiz Merkez (704072) Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu ilgi (ç) onay ile Toki Şehit Şükrü Özyol İlkokulundan ayrılması nedeniyle müstakil müdürlük normu verilmesi nedeniyle,  yayımlanacak müdürlüğü münhal kurumlar güncel listesinin 51'inci sırasına bu okul eklenmiştir.  .

7)   Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 30/03/2020 tarihli ve 6011134 sayılı onayı ile İlimiz Oğuzlar İlçesinde (700213) Kayı İlkokulu adı altında okul açıldığı bildirilmiştir. Bu nedenle yayımlanacak müdürlüğü münhal kurumlar güncel listesinin 54'üncü sırasına bu okul eklenmiştir.  .

8)  21/04/2020 tarihinde yayımlanarak duyurulan müdür yardımcılığı münhal kurumlar listemizin 4'üncü sırasındaki; İlimiz Alaca ilçesi (706212) Büyükdona Şehit Ercüment Köse Ortaokulu ilgi (g) yazı ekinde bulunan Valilik olurları ile öğrenci azlığı nedeniyle kapatılması Valilik onayına istinaden Bakanlığımıza teklif edildiğinden dolayı münhal kurumlar  listesinden çıkarılmıştır.

9)  21/04/2020 tarihinde yayımlanarak duyurulan müdür yardımcılığı münhal kurumlar listemizin 46'ncı sırasındaki; İlimiz Mecitözü ilçesi (713215) Hisarkavak Ortaokulu ilgi (g) yazı ekinde bulunan Valilik olurları ile öğrenci azlığı nedeniyle kapatılması Valilik onayına istinaden Bakanlığımıza teklif edildiğinden dolayı münhal kurumlar listesinden çıkarılmıştır.

10)  21/04/2020 tarihinde yayımlanarak duyurulan müdürlüğü münhal kurumlar listemizin  37'nci sırasındaki; İlimiz Merkez ilçesi (972417) Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açıklama kısmına sehven unutulmuş olan *Atölye ve Laboratuvar      Öğretmeni Öncelikli şartı eklenmiştir.

11)  21/04/2020 tarihinde yayımlanarak duyurulan müdürlüğü münhal kurumlar listemizin  39'uncu sırasındaki; İlimiz Merkez ilçesi (759997) Çorum Belediyesi Prof. Dr.  Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açıklama kısmına sehven           unutulmuş olan *İ.H.L Meslek Dersleri Alan Öğretmeni Öncelikli şartı eklenmiştir.

12)  21/04/2020 tarihinde yayımlanarak duyurulan müdür yardımcılığı münhal kurumlar listemizin 72'nci sırasındaki; İlimiz Sungurlu ilçesi (750794) Sungurlu Anadolu Lisesi'nin açıklama kısmına sehven unutulmuş olan *Yöneticinin Görev Süresi Doldu  (8 YIL) ibaresi eklenmiştir.

13)  21/04/2020 tarihinde yayımlanarak duyurulan müdür yardımcılığı münhal kurumlar listemizin 73'üncü sırasındaki; İlimiz Sungurlu ilçesi (139705) Sungurlu Mesleki ve  Teknik Anadolu Lisesi'nin açıklama kısmına sehven yazılmış olan *Yöneticinin Görev Süresi Doldu  ibaresi kaldırılmıştır.

Yapılan ekleme ve çıkarmalar sonrasında:

İlimiz Merkez ve ilçelerinde mevcut kurumlarımızdan, müdürlüğü ve müdür yardımcılığı münhal bulunan ve 19/06/2020 tarihi itibarıyla 4 ve/veya 8 yıllık görev sürelerini tamamlayanlardan boşalacak olan müdür kadrosunda 81 kurum, müdür yardımcılığı kadrosunda 80 kurumda 84 münhal kadrolar olarak 27/05/2020 tarihi itibarıyla yeniden güncellenmiştir. Güncelleme sonrasında kesinleşen ilişkin listeler ektedir. 

  

Not: Münhal olarak tespit edilerek duyurulan kurumlar özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları hariçtir. 

-2020 Yılı İlimiz müdür kadrosu münhal olan eğitim kurumları Kesinleşmiş listesi (81 Okul/kurum) (3 Sayfa) tıklayınız.  

-2020 Yılı İlimiz müdür yardımcısı kadrosu münhal olan eğitim kurumları listesi   (80  Okul/Kurumda  84  münhal kadro) (3 Sayfa) tıklayınız.    

Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi No 8 - 0 (364) 224 17 83 / 224 02 01

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.