ÇORUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Eski Hükümlü ve TMY Noter Çekiliş Sonuçları

Eski Hükümlü ve TMY Noter Çekiliş Sonuçları

İŞKUR İLAN NO:00004854002 

ÇORUM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TMY İŞÇİ ALIM İLANIDIR 

İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından İlimize gönderilen listede adı yer alan kişilerden, ilimize bağlı okul/kurumlarda sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere, çeşitli mesleklerde eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yaralanan işçi alınacaktır.

1. İŞÇİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1. Türk vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını doldurmuş olmak.

3. Affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak.

4. Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5. Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

6. Askerliğini yapmış olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük ayılığı almamak.

8. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

9. İşe alınanlarda deneme süresi 30 gündür.

10.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

11. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine hareket edilir.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1. İşe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.

2. Bu ilanla işe alınan işçiler 5 (beş) yıl süre il dışı nakil talebinde bulunamazlar.

3. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1. Noter çekilişinde ismi çıkan ve kesin listede yer alan adayların belge teslim yeri, tarihleri diğer bilgilendirme işlemleri, Müdürlüğümüz internet sayfasından http://corum.meb.gov.tr/ ve Milli Eğitim Müdürlüğü kapısına asılan duyurudan takip edilebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2.Sözlü sınav için Noter Çekilişinde belirlenen  adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Şubesine elden teslim edecekler, belge vermeyen veya eksik belgesi olanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Ayrıca Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Listede Adı Geçen Adaylardan İstenecek Belgeler:

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (3 Adet)

2. TCKN´lu adli sicil kaydı.

3. Vukuatlı Nüfus kayıt Örneği.

4. Öğrenim belgesi.

5. Adayların çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair Sağlık Raporu İşe başlarken Sağlık Kurulu  Raporu ( Heyet Raporu) getireceklerdir.

7. Askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar İçin)

9. Aşçılık görevleri için, yetkili kurumlardan alınmış belge/sertifikaların aslı ve fotokopisi.

10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumumdan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak belge.

11. Vesikalık Fotoğraf(4)

 

4. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Müdürlüğümüz internet sayfasından ve kapıya asılan duyurulardan takip edilebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2. Sözlü sınav, adayların işgal edecekleri görevlerle ilgili konulara ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asil, bir o kadarda yedek üye belirlenir. İşe başlamayanlar ile deneme süresi içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.

3.  Asil ve Yedek Üyeler Müdürlüğümüz internet sayfasından http://corum.meb.gov.tr/ ve Milli Eğitim Müdürlüğü kapısına asılan duyurudan takip edilebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 takvim günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile bildirilir.  T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe, faks ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

6.GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Müdürlüğümüzce belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır.

Göreve başlayan işçiye deneme süresince asgari ücret, daha sonra taraf sendikaya üye olması halinde de toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre ödeme yapılacaktır.

7. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

 

8. İŞ TAKVİMİ

08/03/2019

İlan Tarihi

08/09/2019- 12/03/2019

Ekli Listede Adı Geçen Adayların Belge Teslimi

14/03/2019

Mülakat Tarihi (Eski Hükümlü ve TMY Sürekli işçi)

15/03/2019

Mülakat Sonuçlarının Yayımlanması

 

08.03.2019 Tarihinde saat 10:00 ‘da Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda Noter tarafından çekilişi yapılan adayların kura listesi 

 

Kurada İsimleri Çıkanların Listesi

Getirilecek Evraklar

Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi No 8 - 0 (364) 224 17 83 / 224 02 01

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.